top of page

Turas Uladh

Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge

i bpáirt le Craobh Dhún Dealgan  

Aoine/Domhnach       26-28 Aibreán 2024

 

Aoine 26/04

Taisteal aonair – traein/bus/gluaisteán – go Stáisiún Traenach Dhún Dealgan

nó díreach chuig na lóistíní – atá gar don stáisiún

 

16.00/18.00      Clárú le lucht lóistíní (Lóistín -ag roinnt- 2 oíche, €60 an duine in aghaidh na hoíche)

                              GlenGat House,18/19 The Crescent, Dún Dealgan ----  gnó trí Ghaeilge  

(cuir in iúl dóibh má tá riachtanais bhia ar leith agat)

                         www.glengathouse.com  (042)933 7938  (ríomhphost: glengat@gmail.com)

 

18.00                Bialann The Jockeys, Sráid Anna molta – (ar do chostas féin)

20.30/23.00      Léacht in Áras Chonradh na Gaeilgeleis an Dr. Dubhán Ó Longáin

22.00-23.00      Siamsaíocht i Corbetts                                            

 

Satharn 27/04

10.00-1300       Turas Bus treoraithe An Bus ag fágaint GlenGat House  ag 10.00

 

13.00 ~ 14.00   Am lóin, cuirfear lón éatrom (clúdaithe sa táille chláraithe) ar fáil ag deireadh an Turas Bus

 

14.30 ~ 16.30  Siúlóid Treoraithe i lár Dhún Dealgan (féach thíos)

 

18.00               Bialann  The Windsor, Sráid Bhaile Átha Cliath molta– (ar do chostas féin)

                                                       

20.30/22.30     Ceol & siamsaíocht  Tigh Tabhairne Wee House Sráid Anna

 

Domhnach 28/04

09.00/10.00      Bricfeasta & slán abhaile                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déanfaidh na daoine a gcuid áirithintí lóistíní féin

agus  íocaíocht  go díreach as a lóistíní, nuair a shroiseann siad an áit

Ní mór áirithint a bheith déanta roimh 14 Aibreán      Áirithintí dúnta 14 Aibreán

(Tá éileamh mór ar lóistín, mar sin CLÁRAIGÍ go luath le bhúr dtoil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léacht

Rinncí Gallda agus Spiorad na Gaedhilge, Teanga, Gaelachas, agus Éireannachas in An tUltach

 

An Dr Dubhán Ó Longáin

Is as Tír Chonaill ó dhúchas don Dr Dubhán Ó Longáin atá fostaithe anois mar thaighdeoir  iardhochtúireachta in Ollscoil Uladh. 

 

Turas Bus

Turas Bus treoraithe ar ionaid stairiúla i lár Co. Lú. Beidh cuairt agus cur síos ar áiteanna go raibh baint ag Naomh Oilibhéar Pluincéad leo agus beidh caint ar ionsaithe a thárla ag an Wild Goose Lodge.

 

le Niall Ó Sluáin agus Ruairí de hÁl

Beidh Niall agus Ruairí ina dtreoraithe ar an turas seo. Tá Niall ina Rúnaí ar Chraobh Dhún Dealgan de Chonradh na Gaeilge agus is iar-Chathaoirleach ar an gCraobh é Ruairí

 

Siúlóid Treoraithe    Ealaíon Uirbeach – turas siúil SEEK

Is meascán de stair agus miotaseolaíocht aistear trí mhúrphictiúir Dhún Dealgan. Tá scéalta faoi Chúchulainn cloiste ag an domhan is a mháthair agus a athair Lú ar an mórphictiúr is airde in Eirinn ar Óstán an Gheata (Gate Hotel). Ach níl aithne ag gach duine ar an luibheolaí cáiliúil Thomas Coulter nó ar Harry Tempest ná Naomh Oilibhéar Pluincéad ach castar orthu ar an tsiúlóid. 

Is iomaí theoiric a bhí ag daoine a chuaigh ag cuardach san Artach ó 1848 nuair nár fhill Franklin agus a longa ar ais agus iad imithe ó 1845. Thángthas ar longa Franklin – na raiceanna den HMS ERBUS agus TERROR in 2014 agus 2016.  I mí Mheán Fomhair seo caite  (2023) rinne foireann 68 tumadóireacht go dtí an Erbus agus tá go leor le déanamh go fóill.  Cuid den scéal seo ná an ról suntasach ag fear as clann Dhún Dealgan nuair a chuaigh sé ar tóir Franklin ar an luamh beag gaile (1857-1859) agus a thug scéala ar ais go dtí an bhantiarna Franklin

24 muirphictiúir ina iomlán ó 2019 agus 3 nó 4 cinn nua curtha leo gach bliain.

 

Breandán Ó Cochláin

Rugadh Breandán sa Tulach Mhór i gCo. Uíbh bhFáilí, ach tá an chuid is mó dá shaol oibre caite aige i nDún Dealgan.

Nuair a ghabh an Oifig Thurasóireachta leithscéal mar nach raibh siad in ann leagan Gaeilge den tsiúlóid a chur ar fáil,  ní raibh de rogha ag lucht na Gaeilge ach é a dhéanamh iad féin agus ghlac an Oifig sin go toilteanach leis san.  Tar éis an chéad turas don phobal rinne siad iarracht Breandán a mhealladh isteach mar threoraí (le Béarla). Ach tar éis níos mó ná 40 bliain ag obair mar státseirbhíseach bhí a dhóthain oibre déanta aige.   Gaeilge amháin a bhíonn ar fáil uaidh agus an Oifig Thurasóireachta lán sásta go bhfuil leagan Gaeilge le fáil.

Táillí Clárúcháin don chlár imeachtaí & bus €50

 

Tá gá le clárúcháin (2) agus le híocaíochtaí roimh 14 Aibreán  -  le bhúr dtoil

 

Dúnfar áirithintí 14 Aibreán

Cuimhnigh, led thoil, ar dhá rud a dhéanamh chomh luath agus is féidir

  

  1. Cláraigh go díreach leis na lóistíní –

 

agus ,

  1. Cláraigh  don Turas féin (€50 déanta amach do: Dáil na Mumhan) chuig:-

Donnchadh Ó hAodha, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

(087)242 1267dohaodha17@gmail.com

 

 

 N.B.                                 12/04/2024 an dáta dúnta, nó níos luaithe má bhíonn na

                                              háiteanna lóistín atá ar fáil don Turas líonta againn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       

Seol an fhoirm líonta agus an táille chlárúcháin €50 (déanta amach do: Dáil na Mumhan) chuig:-

 

Donnchadh Ó hAodha, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

 

Costais ort maraon le pé costais taistil chun dul ann/filleadh

 

                                               L/B x 2 oíche (ag roinnt seomra)        €120  (€60  an duine. in aghaidh na hoíche)

                                               2 Dinnéar tráthnóna (Aoine + Sath)     €40   (measta) 

                                               Táille Chlárúcháin                                   €50

                                                                           

Is féidir breis eolais a fháil ó:-

Donnchadh Ó hAodha    (087)242 1267         d.ohaodha@ucc.ie

bottom of page