top of page

Turas na Mumhan
8 Meitheamh 2024
Corcaigh Thuaidh & Deisceart Luimní

Dé Sathairn 8 Meitheamh

Dóibh siúd gur mhaith leo taisteal ar an dTraein is ceart a bheith ar cheann a shroiseann

Mala, Co. Chorcaí nach déanaí ná 10.10

 

  agus ansan

 

ar turas bus treoraithe trí Thuaisceart Chorcaí agus Deisceart Luimnigh

 bunaithe ar an gclár thíos

 

Taharfar daoine arais go stáisiún traenach Mhala ag 17.10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Táillí & dáta dúnta 31/05/2024

 

An Bus:  €25 do dhuine atá cláraithe don Turas roimh 31 Bealtaine, agus má bhíonn slí ann,  €35 do dhaoine ná beidh an táille íoctha faoin dáta san

CLÁR AN LAE 8/6/2023

Toisc go mbeimid ag iarraidh cuairt a thabhairt ar go leor áiteanna thar

tréimhse ghairid, beidh gach aon chuairt teoranta ó thaobh ama

10.10               An Bus ag tosnú go pointeáilte ón Stáisiún Traenach, Mala

10.30~11.00    Go Caisleán Nua Thiar trí Bhrú Thuinne (an áit inar rugadh Seán Clárach Mac Domhnaill)

11.00~11.30    Cuairt ghairid ar Ghaelscoil Ó Doghair (Caisleán Nua Thiar)

 

12.00~12.30    Cuairt ghairid ar Bhrú Rí

13.00~14.30    Loch Gur - beidh tae/caife & ceapairí curtha ar fáil

 

15.00~16.15   Cuairt ar Chill Mocheallóg – camchuairt staire le Nollaig Ó Coileáin

 

16.15~17.00    Arais go Mala via An Ráth- in am don traein

17.15              Slán abhaile 

 

Toisc go mbeimid ag iarraidh cuairt a thabhairt ar go leor áiteanna thar

tréimhse ghairid, beidh gach aon chuairt teoranta ó thaobh ama

            ---------------------------------------------------------------------------------------

 

Tá gá le háirithint agus le híocaíocht roimh 31 Bealtaine 

-  le bhúr dtoil

Táimid ag iarraidh cruinn-uimhreacha a bheith againn don bhus

 

Seol an fhoirm líonta + an táille €25  - (déanta amach do: Dáil na Mumhan) chuig:-

 

Donnchadh Ó hAodha, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

 

Amannta Traenach

Amannta Traenach

Corcaigh/Mala                  09.25/09.46                    Mala/Corcaigh                  17.25/17.50

Trá Lí/Mala                       07.05/08.43                    Mala/Trá Lí                      17.25/18.58

Baile Átha Cliath/Mala     08.00/10.10                    Mala/Baile Átha Cliath    17.46/20.00

breis eolais:

Philip O’Connell (086)183 2378 rathluirc1661@gmail.com

bottom of page