top of page
eochoill.png

Tionól Oirthear Chorcaí
19-20 Eanair 2024

Coiste Chontae Chorcaí i bpáirt le Conradh na GaeilgeComhaltas ceoltóirí Éireann agus Cumann Lúthchleas Gael na hEochaille

 

… An Dúchas, an Dóchas agus an Dúlra

 

Óstán Old Imperial

27 An Príomhshraid Tuaidh, Eochaill

www.theoldimperialhotel.com (024) 92435

 

19-20 Eanair, 2024

An Clár                        

          Dé hAoine 19/01

19.30     Teacht le chéile

19.45     Oscailt  le Liam Ó Riain, An SeanPhobal agus Gaelscoil Choráin                                                                                                              (Eochaill)               

20.00 ~21.00   léacht (1) An Dúchas, an Dóchas agus “Gaelú” na                                                                             scannánaíochta in Éirinn

                                                                                        le Irial Mac Murchú

21.30 ~            ceol traidisiúnta i mbeár an Óstáin                             

 

       Dé Satharn 20/01

10.30 ~11.00   tae/caife

11.00~ 11.45   léacht (2) Cnoc an Dúin agus a Scéal                                 le                                                                             Conchúr Ó Muimhneacháin

11.45 ~12.45   cuairt ar Eaglais Naomh Mhuire                                                 le                                                                      hEdel Uí Eachtigheirn

13.00 ~14.00   briseadh lóin

14.00 ~15.00   léacht (3) An Feachtas Boscaí Neadaireachta in Oirthear                                                                Chorcaí                      le Donncha Ó Teangna

15.15                scor                  

              

Lóistín

 Ní bheidh lóistín ar fáil  san óstán, ach beidh fáil ar leithéid gar don óstán

                                     Roseville (087)294 7178 rosevilleyoughal@gmail..com

   eolas breise

Liam Ó Laochadha (086) 325 8271     olaochadha.l@gmail.com

Donnchadh Ó hAodha (087) 242 1267    d.ohaodha@ucc.ie

Séamus Ó Máille (086) 377 9071    seamusomaille521@gmail.com

Diarmaid Ó Conaill  (021) 435 3380      docag50@yahoo.ie

-----------------------------------------------------------------------------------------

An Dóchas agus “Gaelú” na scannaíochta in Éirinn

Tá cur amach ag saol na hÉireann le fada anois ar an obair cheannródach atá á dhéanamh ag Nemeton – comhlacht atá bunaithe i nGaeltacht na nDéise.   Is mór atá  déanta acu ag “gaelú” tráchtaireacht an spóirt in Éirinn, ag cur cláracha siamsaíochta agus eolais ar fáil do mhórphobal na tire.   Sa chur i láthair seo déanfar trácht ar na nithe san agus tabharfar tuairim faoi cad tá in ann do dhéanamh na scannán Gaeilge.

 

Irial Mac Murchú

Is é Irial bunaitheoir agus príomhfheidhmeanach NemetonTV a thosnaigh amach sa Rinn 30 bliain ó shin – agus a thaispeán go bhféadfaí tionscnamh nua-aoiseach a chur ar bun, a fhorbairt agus bheith ina cheannródaí ag úsáid talainn phobal Gaeltachta.

 

Cnoc an Dúin agus a scéal

Tá Coláiste Cúram ar an bhfód le nach mór 50 bliain agus lonnaithe i gCampa na nDoimiceánach i gCnoc an Dúin in Oirthear Chorcaí. Bunaíodh an Coláiste i 1975 agus an tUasal Seán Mac Cárthaigh mar an gcéad phrïomh oide ann. Tá cúrsa trí sheachtain Gaeilge á rith ann ò shin. Táid ag tnúth go mór  leis an leath-chéad a chomóradh i gcuideachta lear mór dóibh san a d’fhreastal ar an gColáiste tríd na blianta. 

 

Conchúr Ó Muimhneacháin

Tháinig Conchúr Ó Muimhneacháin go Cnoc an Dúin mar dhalta ar dtús i 1976 agus atá fós gafa ag an aisling, comhluadar lán-Ghaeilge a chothú a spreagfadh fonn agus foghlaim in oidhreacht shaibhir na hÉireann. Tá sé ina bhall den Lár-Choiste a eagraíonn agus a ritheann Choláiste Curam gach bliain.

 

An Feachtas Boscaí Neadaireachta in Oirthear Chorcaí:

Tabharfaidh Donncha Ó Teangna cuntas ar an iarracht mhór atá ar siúl aige féin agus ag Cairde Eánlaith Éireann chun na hUlchabhán a shlánú.

             

Donncha Ó Teangna:

Is múinteoir meánscoile é Donncha Ó Teangna le fiche bliain anuas i nGaelcholáiste Dáibhéid, Corcaigh. Tá suim aige san fhiadhúlra ó laethanta a óige i dTrá Lí.

Le cabhair airgid ó Chomhairle Contae Chorcaí  agus ón gComhairle Oidhreachta, tá boscaí neadaireachta curtha in airde aige do na hUlchabháin Bhána (Tyto alba) ar fuaid Oirthear Chorcaí. Anuas air sin, déanann sé go leor eile chun líon na nUlchabhán a chaomhnú agus a mhéadú.

 

Cuairt ar Eaglais Naomh Mhuire

Tógadh an Séipéal in 1220.    Cuireadh leis agus deineadh athchóiriú air sna 14ú agus 15ú Aois. Tá sé fós in úsáid. Tabharfar cuairt ar an Eaglais cháiliúil seo faoi threoir ag Edel Uí Eachtigheirn.    Is Treoraí Siúlóidí agus Múinteoir í Edel.

 

Aonach Leabhar  ar fáil le linn an Tionóil  agus é á riaradh ag Liam Suipéil, Iar-Bhainisteoir Choláiste na Rinne

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beidh táille €5 sa ló ar na himeachtaí  -  le bhúr dtoil

bottom of page