top of page

Teagmáileacha Coistí Contae

Dáil na Mumhan

Cathaoirleach

Donnchadh Ó hAodha, Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

(087)242 1267 d.ohaodha@ucc.ie

Rúnaí Miontuairiscí

Pádraig Mac Fhearghusa, 43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí.

(066)712 4169 (087)290 1154 feasta@eircom.net

Cisteoir

Nóirín Ó Dálaigh, 56 Ascaill Pháirc na Carraige, Trá Lí, Co. Chiarraí.

(087)645 5159 nodalaigh@gmail.com

Oifigeach Caidreamh Poiblí

Séamus Ó Máille, Cuilleanach, Lios a’ Phúca, Cill Airne, Co. Chiarraí.

(086)377 9071 jkomalley@eircom.net

Oifigeach Suímh Idirlín & Teicniúil

Ultan Ó hAodha, 6 Bun Glaise, Baile Mhic Íre, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

(085)782 4842 shmultan@gmail.com

An Clár

Cathaoirleach: Seán Ó Nuanáin, 38, Tulach na Farraige, Sionna, Co. an Chláir. (061)364946  (086)834 0268 seanonuanain@yahoo.com

Rúnaí: Marc Mac an Adhastair, “An Clár as Gaeilge”, 2 Clós na Beairice, Sráid na Beairice, Inis, Co. an Chláir. (087)211 7395 (065)686 4474   

 anclarasgaeilge@gmail.com

Cisteoir: Eilís Uí Chondúin, Dún Beag, Co. an Chláir. (086)346 5655 (065)905 9962

 

Ciarraí

Cathaoirleach: Pádraig Mac Fhearghusa, 43 Na Cluainte, Trá Lí, Co. Chiarraí. (087)290 1154 (066)712 4169 feasta@eircom.net 

Rúnaí: Pádraig Ó Dálaigh, 56 Ascaill Pháirc na Carraige, Trá Lí, Co. Chiarraí. (087)953 7243 (066)712 6201 podalaigh@hotmail.com

Cisteoir: Mícheál Ó Raghallaigh, 34 Páirc na Céide, Cill Airne, Co. Chiarraí. (087)249 4031 (064)663 9551 ore001m@eircom.ne

 

Corcaigh

Cathaoirleach: Liam Ó Laochdha, Sráid de Valera, Eochaill, Co. Chorcaí. (024)93761 (086)325 8271 olaochdha.l@gmail.com

Rúnaí: Ultan Ó hAodha, Bun Glaise, Baile Mhic Íre, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí. (085)782 4642 shmultan@gmail.com

Cisteoir: Risteard Pardi, 56 Beechwood Park, Baile an Locha, Corcaigh. (086)239 9364 richardpardi@hotmail.com

Luimneach

Cathaoirleach: Mícheál Mac Oireachtaigh, 38 Cúirt Perry, Sráid Mhala Uacht., Luimneach. (089)255 4371 michealmacoireachtaigh@gmail.com

Rúnaí: Grace Barrett, 115 High Meadows, Gabhal dá Bhóthar, Tuar an Daill, Luimneach. (086)367 6314 graciebar2@gmail.com

Cisteoir: Cathal Mac Cárthaigh, 1 Villí na Labhras, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach. (087)272 6733 cathalbmccarthy@eircom.net

Tiobraid Árainn

Cathaoirleach: Celine Ní Chóchlaigh, Baile Shiobháin, Carraig na Siúire, Co. Phort Láirge. (085)801 1570 (051)640949 cnichochlaigh@yahoo.com

Rúnaí: Eibhlín Uí Mhorónaigh, Lios an tSonnaigh, An tAonach, Co. Thiobraid Árann. (086)816 2457 (067)32709 emoronaigh@yahoo.ie

Cisteoir: Seán Ó Duibhir, 34 Príomh Shráid, Caiseal Mumhan, Co. Thiobraid Árann. (086)075 7243 (062)61318

bottom of page