An Clár

24/25 Aibreán 2020

Inis

Coiste Contae an Chláir i bpáirt le Craobh na hInse
agus Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge

TIONÓL CONTAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ó 2019

"Baile Líonra Gaeilge -
Forbairt Teanga don Todhchaí"

 

Óstán Auburn Lodge,
Inis, Co. an Chláir

 

Dé hAoine agus Dé Sathairn
26 & 27 Aibreán, 2019

 

I dteannta le

AN CLÁR AS GAEILGE


Fáilte roimh chách

 

Clár an Tionóil
 

Dé Aoine 26 Aibreán

19.30 ~ 20.00               Teacht le chéile - Clárú
 

20.00 ~ 20.20              Oscailt an Tionóil
                                                                    Le Dónal Ó hAiniféin

 

20.20 ~ 21.30                 "Craobh na hInse CnaG: 1980 - 2019"

                                      Caint léirithe le Domhnall Ó Loingsigh
                                   Taispeántas de Gníomhachtaí Craoibhhe

 

21.30 ~                           Ceol traidisiúnta i mBeár an Óstáin

 

 

Dé Satharn 27 Aibreán

10.30 ~ 11.30                 Cruinniú de Choiste Contae an Chláir,                                                                                                   CnaG
 

11.30 ~ 11.45                  Sos (tae/caifé ) + Seoladh 'Feasta'
 

11.45 ~ 12.45                  Léacht (1): " An Ghaeilge sa Chlár cad                                                                                     atá i ndán di ?"
                                                                  leis an Dr.Eilís Ní Dheá

12.45 ~ 14.15                  Briseadh lóin

14.30 ~ 15.30                 Léacht (2): "Baile Líonra Gaeilge" Cad é?

                                                                         Le Mait Ó Brádaigh
 

15.30 ~ 16.00                 Plé oscailte
 

16.00                             Scor

 

Oscailt le Dónal Ó hAiniféin

Is Príomh Oide ar Ghaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, é Dónal Ó hAiniféin go bhfuil na blianta caite aige ag saothrú ar son an Ghaeloideachais. Is Cathaoirleach é ar COGG, An Comhhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, agus ar an togra "An Clár as Gaeilge" chun Gaeilge a chur chun cinn i gCo. an Chláir, agus ar Choiste Líonra na hInse.

 

Caint Léirithe: Craobhh na hInse de Chonradh na Gaeilge, 1980 - 2019, le Domhnall Ó Loingsigh.

Domhnall Ó Loingsigh gníomhach i gCraobh na hInse le dhá scór bliain, agus bhí baint aige le beagnach gach feachtas agus tionscnamh a d'eagraigh an Chraobh i rith an ama sin. Chaith sé na blianta mar Rúnaí ar an gCraobh agus anois, tá sé mar Chisteoir. Ba Phríomh OIde é ar Ghaelscoil Mhíchíl Cíosóg Inis, ó am a bhunaithe i 1983 go 2005, agus an-chur amach aige ar chur chun cinn na Gaeilge mar theanga pobail.Tá stair fhada bhríomhar ag an gCraobh. Tabharfar cuntas anamúil ar chuid den obair a deineadh thar na blianta 1980 - 2019.

Léacht 1: An Ghaeilge sa Chlár - Cad áta i ndán di ?

Is léachtóir le Gaeilge gColáiste Mhuire gan Smál,  Luimneach í Eilís Ní Dheá. D'éirigh léí PhD a bhaint amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, nuair a scríobh sí tráchtas, ‘Saothrú an Léinn Ghaelaigh i gCo. an Chláir 1700–1900'. Is iomaí aiste agus alt atá foilsithe aici. Tá an Dr Eilís Ní Dheá ina léachtóir le Gaeilge sa Roinn Teanga, Litearthacht agus Matoideachais i nDámh an Oideachais. sa chaint seo beidh sí ag díriú ar treo na Gaeilge sa Chontae ag teacht as a cúlra staire.

 

Léacht 2: "Baile Líonra Gaeilge-Céard é? le Mait Ó Brádaigh

Príomh Oide ar Ghaelscoil de hÍde ,Órán Mór é Mait Ó Brádaigh atá ag obair faoi láthair mar Oifigeach Oideachais le COGG, an Comhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Is saineolaí é ar Phleanáil Teanga agus faoi láthair, tá sé mar Chomhairleoir do Coiste Líonra na hInse chun Plean Teanga don bhaile agus an ceantar mágúird a chur le chéile. Tabharfaidh sé míniú ar choincheap "An Líonra" agus an tionchar a bheidh aige ar Inis.

Lóistín

Is féidir ráta ar leith a fháil go dtí 22 Aibreán agus áirithint a dhéanamh ar líne nó díreach leis an óstán:

Óstán Auburn Lodge, Inis, Co. an Chláir

065 682 1247

www.auburnlodge.com

Nóta: Luaigh "TIONOL" nuair atá áirithint á dhéanamh agat chun an ráta speisialta a fháil.

Domhnall Ó Loingsigh (087)276 0590 oloingsigh@eircom.net


Donnchadh Ó hAodha (087)242 1267 d.ohaodha@ucc.ie

 

An Clár as Gaeilge (065) 686 4474 anclarasgaeilge@gmail.com

www.anclarasgaeilge.net

 

Beidh Táille chláraithe €5 sa ló ar na himeachtaí - le bhúr dtoil

scan0004.jpg
scan0005.jpg