top of page

TIONÓL  AN  CHLÁIR '22

 

Ionad Oideachais an Chláir

 Bóthar Chill Ruis, Inis

 

"Pleanáil don Todhchaí...

Gníomhú Anois !"

 

   DÉ  SATHAIRN, 29 D. FÓMHAIR

Ó 10.30 a.m. - 4-00 pm

 

     Is gá clárú roimh ré (do uimhreacha lóin) ag:

      anclárasgaeilge@gmail.com /065-6864474

      Roimh 5.00 pm, Déardaoin, 27 D.Fómhair 

  I dteannta le


An Clár as Gaeilge Baile Líonra na hInse


 FÁILTE ROIMH CHÁCH

Tá Inis aitheanta anois mar Bhaie Líonra Gaeilge. Tá Plean Teanga réitithe agus faofa ag Roinn na Gaeltachta. Níl le déanamh anois ach an Plean a chur i gcrích. Ag an Tionól i mbliana, déanfar plé ar roinnt de na stráitéisí atá ann gur féídir a úsáíd chun é a chur i gcrich.

Tosóidh an obair anseo, agus táimid ag tabhairt cuireadh do gach duine, gur spéis leo an Ghaeilge ag leibhéal ar bith, bheith páirteach linn. Tá áit agus feidhm ann do gach duine, iidir óg agus sean, idir líofa nó le cúpla focal. Is le chéile a chuirfear na beartais go léir i bhfeidhm, ag braith ar inchur agus comhoibriú an phobail.

Tá deis againn anois an gar is mó riamh a dhéanamh chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar theanga labhartha.

Déanfaimís leas a bhaint as an deis sin!

Clár an Tionóil

 

10.30 - 11.00          Clárú & Teacht le Chéile     Tae/Caife

 

10.30 - 11.00          Cruinniú de Choiste Dúiche an Chláir

                                       

11.15 - 12.45            Seisiún 1:

                                  Pleanáil Teanga - Céard atá i gCeist ?

                              Aoi-Chainteoir: Macdara Ó Conaola,
                              Oifigeach Pleanála, Baile Líonra na hInse

 

                                   An Ghaeilge sa Saol Poiblí - Treo & Treoir

                              Aoi-Chainteoir:  Emer Ní Fhlaithearta,  

                              Oifigeach Forbartha Gaeilge le Iaranród Éireann

                                                                                  

12.45 - 13.45               Briseadh le haghaidh Lóin

 

13.45. -14.00               Seoladh Tionscnamh Craoibhe

                                        "Timpeallacht na Sionna" - Leabhrán Staire áitiúil le  Club na Sionna

                                    á sheoladh ag Donncha Ó hAodha, Cathaoirleach ar Dháil na Mumhan

 

14.00 - 15.15               Seisiún 2: 

                                    An Ghaeilge agus an Óige - athrú Béime                                                         

                                    Aoi-Chainteoir: Dónal Ó hAiniféin

                                   Cathaoirleach,  An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

                                  

                                   Margaíocht na Gaeilge sa Saol Tráchtála

                                   Aoi-Chainteoir:  Domhnall Ó Loingsigh,

                                    Rúnaí, An Clár as Gaeilge Teo.                                        

15.15 - 16.00                Fóram Oscailte

                                   Cathaoirleach : Seán Ó Nuanáin, Cathaoirleach, Coiste Dúiche an Chláir, Conradh na Gaeilge.

 

16.00              Slán Abhaile

scan0004.jpg
scan0005.jpg
bottom of page